Privacyverklaring

Bij Brigitte Makelaars

Bij Brigitte is bevoegd NVM-makelaar en -taxateur. Onze website verwerkt privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Bij Brigitte Makelaars is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk. In deze privacyverklaring kun je dan ook lezen hoe wij omgaan met jouw (persoons)gegevens.  Overal waar in deze verklaring ‘NVM-makelaar’ staat, wordt Bij Brigitte Makelaars bedoeld. Heb je vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

12